CANISTERAPIE

Specializujeme se na skupinovou i individuální canisterapii u dětí, jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a seniorů. Na vyžádání lze také zprostředkovat přednášku či besedu o canisterapii pro žáky, studenty nebo personál sociálních služeb.

V Česku canisterapie není jednotně ukotvena, a tak si ji vlastně každý může dělat tak, jak chce. Bez jakéhokoli vzdělání, jen s jednou složenou CT zkouškou, která navíc vypadá u každého spolku jinak. Často si tedy pod tímto pojmem mnozí lidé (včetně těch, kteří canisterapii praktikují) představí pouhé hlazení psa. Podobně tomu bylo i u mě, když jsem se ke canisterapii dostala vlastně úplnou náhodou v roce 2018. Časem jsem však začala zjišťovat, že to není přesně ta cesta, kterou bych chtěla jít. Chtěla jsem klientům nabídnout více, a proto se dodnes dál vzdělávám a snažím se námi poskytovanou službu posouvat na vyšší a vyšší úroveň. Kromě klienta jsem se začala víc a víc zaměřovat také na samotného psa a jeho pocity. Canisterapii se tedy snažím vést tak, aby byly spokojené všechny zúčastněné strany včetně psa, ne aby ji pes pouze "přetrpěl."

A co to ta canisterapie vlastně je?

Jedná se o vzájemný pozitivní kontakt mezi psem a člověkem - právě proto, aby mohl být vzájemný je potřeba, aby si jej užívali všichni. Do canisterapie zkrátka nesmí být nikdo nucen. Pokud je však canisterapie vedena správně, může to být krásná podívaná. Pes často zlepší náladu klienta už ve chvíli, kdy vstoupí do dveří. Spousta seniorů, kteří už zanevřeli na všechno a všechny se rázem rozmluví a v rámci možností rozpohybuje, jen aby mohli pejska nakrmit, pohladit a povykládat nám, jakého oni sami mívali doma. Canisterapie tedy přirozeně motivuje k činnosti, pomáhá například v rozvoji hrubé a jemné motoriky, komunikačních dovedností, citových a rozumových schopností nebo třeba koncentrace. Vhodně zvolené pomůcky a aktivity mohou těmto procesům výrazně napomoci a klienti si navíc užijí spoustu zábavy.